Interní a zákaznické audity

Audity systému managementu

Zajímá Vás, jak nejlépe zajistit audity systému managementu? Poradenská společnost AUROS PB s. r. o. provádí podle přání klientů interní i externí audity jako nezávislá strana.

Našich služeb využívají malé firmy, které nemají dostatek vlastních kvalifikovaných pracovníků pro provádění auditů, mají zájem o skutečně nezávislý pohled na svůj systém managementu nebo chtějí čas vlastních pracovníků věnovat své vlastní práci.

Zájem ze strany velkých podniků je dán snahou „objektivně“ se přesvědčit o úrovni systému managementu (např. pro vlastní rozhodování nebo před auditem ze strany zákazníka či certifikačního orgánu), komplexně zajistit auditorské aktivity kvalifikovaným externím odborníkem (outsourcing auditů) nebo jen uspořit čas vlastních pracovníků.

Pro různé organizace zajišťujeme jejich jménem zákaznické audity (audity u dodavatelů) s cílem ověřit schopnost trvalého plnění požadavků zákazníka nebo tlačit na vyšší úroveň řízení u dodavatele. Zákaznické audity jsou často specificky zaměřené na vybrané oblasti (technická kvalita dodávek, řízení vývojových projektů, oblast ochrany životního prostředí nebo bezpečnosti práce a další).

V případě zájmu provádíme předcertifikační audit, kdy postupujeme stejně jako certifikační orgán (i z hlediska rozsahu auditu). Přihlížíme přitom k výběru certifikačního orgánu, který bude provádět „ostrou“ certifikaci. Naše služby jsou ovšem podstatně levnější. Audit umožní ověřit stav připravenosti k certifikaci libovolného systému managementu.

Dále nabízíme audit před zavedením integrovaného systému managementu, který zahrnuje prověrku plnění právních požadavků na ochranu životního prostředí (odpady, voda, ovzduší, chemické látky, obaly atd.), bezpečnosti práce (prevence rizik, ochranné prostředky, úrazy, pracovní prostředí atd.) nebo hospodaření s energií.

Pokud máte zájem o provedení auditů nebo o bližší informace, spojte se s námi elektronickou poštou nebo telefonicky (318 633 241). Rádi připravíme nabídku přizpůsobenou Vašim cílům.