Management kvality

Management kvality

Proč se zabývat managementem kvality?

„Managementem kvality“ (dříve „jakosti“) můžeme nazývat souhrn všech činností, které jsou nezbytné pro plnění požadavků zákazníka. Za „kvalitu“ dnes považujeme právě plnění požadavků s cílem uspokojit potřeby a očekávání zákazníka. Jinými slovy – dosáhnout spokojenosti zákazníka. Ta je ovšem dlouhodobě také podmínkou úspěšnosti podniku na trhu.

Konkurenceschopnost podniku by měla být základním motivem pro zavedení systému managementu kvality. Z toho vyplývá, že systém kvality musí v první řadě splňovat požadavky podniku a jeho zákazníků – teprve na dalším místě je třeba vidět normu pro systém managementu kvality (například ISO 9001, IATF 16949, IRIS) a požadavky certifikačního orgánu.

Praxe ukazuje, že norma ISO 9001 neobsahuje žádné požadavky, jejichž plnění by dlouhodobě nepřispívalo ke zvyšování a udržení konkurenceschopnosti podniku. Proto je dobré tuto normu spolu s návody obsaženými v normách ISO 9000 a ISO 9004 využít v rámci systému řízení podniku.

Zavádění a rozvoj systému managementu kvality

Zavedení systému managementu kvality je náročný projekt, jehož realizace je obvykle spojena s podstatnými zásahy do stávajícího systému řízení organizace. Proto je nezbytné, aby zavádění systému kvality bylo dobře naplánováno, připraveno a řízeno. Zavedený systém by měl být dále rozvíjen a zlepšován, aby napomáhal udržení konkurenceschopnosti a protože to vyžaduje norma ISO 9001:2015.

Více se o zavádění systému managementu kvality a o normách řady ISO 9000 dozvíte na našich seminářích a školeních, případně při nezávazné návštěvě našeho pracovníka.

Kdo Vám pomůže?

Poradenská společnost AUROS PB nabízí komplexní poradenství, které zahrnuje všechny služby potřebné pro zavedení systému managementu kvality a získání certifikátu certifikačním orgánem podle Vašeho výběru. Přístup naší společnosti vychází z důsledného respektování fungujících manažerských nástrojů a organizační struktury, navrhneme však nová řešení všude, kde to požaduje normy ISO 9001:2015 nebo kde v praxi nalezneme neefektivnost.

Naši podporu hledejte i při zavedení systému managementu kvality podle některých oborových standardů (např. ISO/TS 16949 pro automobilový průmysl, IRIS pro železniční průmysl, ISO 13485 pro zdravotnické prostředky a další).

Pokud máte systém managementu kvality zavedený, rádi pro Vás vypracujeme analýzu současného stavu spolu s návrhy na zlepšení. Po vstupním vyhodnocení současného stavu připravíme nabídku služeb zahrnující vymezení a případně řízení projektu realizovaného společně pracovníky podniku a poradenské společnosti.

Projekt zavedení systému managementu kvality je třeba důkladně připravit. Rádi Vám v tom pomůžeme. O bezplatnou návštěvu našeho poradce můžete požádat elektronickou poštou nebo telefonicky na čísle 318 633 241.