Energetický management

Energetický management (management hospodaření s energií)

Proč se zabývat energetickým managementem?

„Energetickým managementem“ nazýváme souhrn všech činností, které umožňují vyhledávat oblasti s významnou spotřebou energie, monitorování energetické náročnosti a následné řízení s využitím systémových nástrojů. Management hospodaření s energií může mít okamžité výsledky v podobě finanční úspory za spotřebu energií, významnější je však dlouhodobý přínos zvýšení efektivity ve využívání energií.

Norma ISO 50001 představuje souhrn požadavků, jejichž plnění vede k trvalému zvyšování energetické účinnosti v organizaci, a tím ke zlepšování konkurečního postavení podniku na trhu (nákladová výhoda). Proto je vhodné tuto normu využít při koncipování a rozvoji systému řízení oblasti hospodaření s energií v podniku i v případech, kdy certifikace není potřebná.

Zavádění a rozvoj systému energetického managementu

Základním krokem je důkladné prověření výchozího stavu v oblasti hospodaření s energií (zejména spotřeby, ale i forem užití), plnění právních požadavků v oblasti energetiky a návrh konkrétních (i technických) opatření pro dosažení souladu s požadavky a cíly vedení organizace. Požadavky normy ISO 50001 pomáháme postupně naplňovat v návaznosti na výchozí stav systému managementu, a to při maximálním využití fungujících řídicích i komunikačních nástrojů v organizaci.

Více se o systému managementu hospodaření s energií a o normě ISO 50001 dozvíte na našem školení, které pro Vás rádi připravíme.

A co Vám dále nabízíme?

Kdo Vám pomůže?

Kompletní nabídku služeb poradenské společnosti AUROS PB najdete na www.energieefektivne.cz.

Projekt zavedení systému managementu hospodaření s energií je třeba důkladně připravit. Rádi Vám v tom pomůžeme. O bezplatnou návštěvu našeho poradce můžete požádat elektronickou poštou nebo telefonicky na čísle 318 633 241.