Školení

Vzdělávání v oblasti managementu

Semináře, školení a kurzy organizujeme těmito způsoby:

1. v rámci komplexních služeb při zavádění systému managementu u konkrétního klienta
2. individuálně podle požadavků klienta (obvykle jednoho podniku)
3. jako otevřené – pro účastníky z více podniků

Základní okruhy vzdělávacích akcí:

 • procesní řízení v systémovém managementu
 • management rizik v systémovém managementu
 • jednoduché nástroje pro monitorování a měření procesů v systémovém managementu
 • školení interních auditorů systému managementu kvality (na základě ISO 9001:2015 a ISO 19011)
 • doškolení stávajících auditorů systému managementu kvality podle ISO 9001:2015 (o libovolnou další oblast managementu)
 • školení interních auditorů systému environmentálního managementu (EMS)
 • školení interních auditorů integrovaného systému managementu (IMS)
 • školení vedoucích pracovníků před zaváděním systému managementu kvality, EMS, hospodaření s energií nebo OHSMS
 • školení pracovníků v rámci zavádění systému managementu kvality, EMS, EnMS nebo OHSMS
 • seminář pro vedoucí pracovníky k požadavkům normy ISO 9001:2015
 • seminář pro vedoucí pracovníky k zavádění integrovaného systému managementu (před rozhodnutím o zavádění IMS nebo v rámci tohoto procesu)
 • školení a semináře k různým oblastem ochrany životního prostředí (podnikové ekologie)
 • školení nebo seminář v oblasti managementu hospodaření s energií (energetického managementu)
 • opakované školení interních auditorů systému managementu – workshop pro zdokonalení v auditorské činnosti

Nabídku pro Vás zpracujeme na základě konkrétních požadavků. Většinu vzdělávacích akcí připravujeme „na klíč“ podle potřeb klienta.

Nenašli jste seminář podle Vašich představ nebo máte zájem o podrobnosti? Rádi Vám poskytneme další informace a odpovíme na Vaše dotazy, pokud se s námi spojíte elektronickou poštou nebo telefonicky na čísle 318 633 241.