Integrovaný systém managementu

Integrovaný systém managementu

Proč spojovat požadavky z různých oblastí managementu?

„Integrovaným systémem managementem“ můžeme nazývat jednotný přístup k řízení záležitostí firmy z různých hledisek. Základní myšlenkou je skutečnost, že systém řízení má každá firma jen jeden. A takový systém řízení může být buď dobrý, nebo špatný.

Pro zajištění konkurenceschopnosti podniku musí být tento systém funkční. Kromě toho může také splňovat požadavky určitých norem. Norma pro integrované systémy managementu neexistuje, ale v jednotlivých oblastech se existujícími předpisy můžeme řídit.

Dobrým základem pro integrovaný přístup k řízení je nová norma ISO 9001:2015. Proto je dobré tuto normu využít jako základ pro vytváření integrovaného systému, i když při porovnání například s normou ISO 14001 pro systém environmentálního managementu najdeme odlišnosti v celkovém přístupu i v dílčích požadavcích. A nejsou to jen rozdíly vyplývající z odlišného předmětu zájmu (spokojenost zákazníka X ochrana prostředí).

Zavádění a rozvoj integrovaného systému managementu

Principy zavádění se liší podle výchozího stavu systému managementu – existuje již zavedený některý ze systémů managementu (např. podle ISO 9001, ISO 14001 nebo ISO 45001)? Bude předmětem integrace i některá oborová norma?

Více se o integrovaných systémech managementu a o požadavcích souvisejících norem dozvíte na našich seminářích a školeních.

Kdo Vám pomůže?

Poradenská společnost AUROS PB nabízí komplexní poradenství, které zahrnuje všechny služby potřebné pro zavedení integrovaného systému managementu.

Pokud máte zavedený některý systém managementu, rádi pro Vás vypracujeme analýzu současného stavu spolu s návrhy na integraci dalších požadavků. Po vstupním vyhodnocení současného stavu připravíme nabídku služeb zahrnující vymezení a řízení projektu realizovaného společně pracovníky podniku a poradenské společnosti.

Projekt zavedení integrovaného systému managementu je třeba důkladně připravit. Rádi Vám v tom pomůžeme. O bezplatnou návštěvu našeho poradce můžete požádatelektronickou poštou nebo telefonicky na čísle 318633241.