Environmentální management

Management ochrany životního prostředí

Proč se zabývat environmentálním managementem?

„Environmentálním managementem“ můžeme nazývat souhrn všech činností, které jsou nezbytné pro plnění požadavků na ochranu životního prostředí. To je dlouhodobě podmínkou úspěchu podniku a v případě právních požadavků také podmínkou existence podniku.

Norma ISO 14001 (spolu s dalšími normami této řady) představuje souhrn požadavků, jejichž plnění vede k trvalému souladu s právními předpisy i ke zlepšování postavení podniku na trhu. Proto je vhodné tuto normu spolu s návody obsaženými v dalších normách řady ISO 14000 využít při koncipování a rozvoji systému ochrany životního prostředí v podniku i v případech, kdy certifikace není požadována.

Zavádění a rozvoj systému environmentálního managementu

Základní krokem je důkladné prověření plnění právních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a návrh konkrétních (i technických) opatření pro dosažení souladu s legislativou. Požadavky normy ISO 14001 pomáháme postupně naplňovat v návaznosti na výchozí stav systému řízení, s cílem využít fungující řídicí i komunikační cesty v organizaci.

Více se o systémech environmentálního managementu a o normách řady ISO 14000 dozvíte na našich seminářích a školeních.

A co Vám dále nabízíme?

Kdo Vám pomůže?

Poradenská společnost AUROS PB nabízí komplexní poradenství, které zahrnuje všechny služby potřebné pro zavedení systému environmentálního managementu a vydání certifikátu certifikačním orgánem podle Vašeho výběru.

Pokud máte zavedený systém managementu kvality, rádi pro Vás vypracujeme analýzu současného stavu spolu s návrhy integraci požadavků z obou oblastí. Po vstupním vyhodnocení současného stavu připravíme nabídku služeb zahrnující vymezení a řízení projektu realizovaného společně pracovníky podniku a poradenské společnosti.

Projekt zavedení systému managementu ochrany životního prostředí je třeba důkladně připravit. Rádi Vám v tom pomůžeme. O bezplatnou návštěvu našeho poradce můžete požádat elektronickou poštou nebo telefonicky na čísle 318 633 241.