Management bezpečnosti práce

Management bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Proč se zabývat managementem bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci?

„Management bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci“ (management BOZP) zahrnuje způsob řízení činností nutných pro plnění požadavků v oblasti BOZP. Tyto požadavky nabývají v souvislosti se zpřísňujícími se požadavky právních předpisů i veřejnosti na významu, jsou proto doprovodným jevem úspěchu, případně existence podniku.

Norma ISO 45001 představuje souhrn požadavků, jejichž plnění vede k trvalému souladu s právními předpisy i ke zlepšování postavení podniku na trhu, zejména ve vztahu k veřejnosti. Norma dává dobrý základ pro systematické pokrytí požadavků v oblasti BOZP i tehdy, není-li certifikace požadována.

Kromě zlepšení mediálního obrazu firmy je péče o bezpečnost a zdraví pracovníků důležitým argumentem pro posilování vztahu zaměstnanců k zaměstnavateli.

Zavádění a rozvoj systému managementu BOZP

Vstupním krokem je ověření znalosti a míry plnění právních požadavků v oblasti BOZP a navržení realizovatelných opatření pro dosažení souladu s platnou legislativou. V rámci zavádění systému pomáháme určit rizika týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a provést kroky, které rizika vyloučí nebo sníží na únosnou míru.

Více se o systémech managementu BOZP a o normě ISO 45001 dozvíte na našich seminářích a školeních.

Kdo Vám pomůže?

Poradenská společnost AUROS PB nabízí komplexní poradenství, které zahrnuje všechny služby potřebné pro zavedení systému managementu BOZP a získání certifikátu certifikačním orgánem podle Vašeho výběru.

Pokud máte zavedený jiný certifikovaný systém managementu, rádi pro Vás vypracujeme analýzu současného stavu spolu s návrhy na integraci požadavků. Po vstupním vyhodnocení současného stavu připravíme nabídku služeb zahrnující vymezení a řízení projektu realizovaného společně pracovníky podniku a poradenské společnosti.

Projekt zavedení systému managementu BOZP je třeba důkladně připravit. Rádi Vám v tom pomůžeme. O bezplatnou návštěvu našeho poradce můžete požádat elektronickou poštou nebo telefonicky na čísle 318633241.