Management rizik

Potřebujeme řídit rizika?

Každé podnikání přináší rizika a nezáleží na velikosti firmy ani předmětu její činnosti. Otázkou je jen, zda dojde k realizaci rizika a jak silně dopady pocítíte.

Rozhodnutí pro systematické řízení rizik vzniká nejčastěji z důvodů:Keyboard with Risk Management Button.

 • snahy manažerů ochránit se před nečekanými událostmi
 • rozhodnutí vlastníků pokrýt ohrožení své investice
 • pochopení managementu, že dílčí řešení průšvihových stavů není optimální, prevence je efektivnější a levnější
 • jako reakce na dopad neřízeného rizika (výpadek zákazníka, chybné financování, velké množství reklamací nebo třeba záplavy)
 • přípravy k naplnění požadavků ISO 9001:2015

Management rizik

Máme v souvislosti s riziky mluvit o managementu neboli řízení rizik? V každém případě, jedná se o klíčový koncept řízení firmy, obvykle doplňující procesní přístup k řízení. Zatímco procesní řízení lze řadu let „úspěšně“ simulovat, nefunkční řízení rizik se začne projevovat velmi záhy.

Mezi oblasti, jimž je třeba věnovat pozornost, zařazujeme všechny procesy v organizaci. Každý proces má svá rizika a řada rizik prostupuje do více procesů. Které procesy budou z pohledu rizik vyžadovat největší pozornost, nelze určit „od stolu“. AUROS PB Vám nabízí systematický přístup vedoucí k zavedení skutečného manažerského nástroje, který kromě vlastního snížení nebo vyloučení rizika, může být i důležitým podkladem pro manažerská rozhodnutí.

Zapojení celé firmy

Nešvarem řady manažerských nástrojů je přenesení praktického uplatnění jen na některé pracovníky. Základem úspěchu managementu rizik je zapojení manažerů všech procesů v počáteční fázi identifikace klíčových rizik. Rozpracování do jednotlivých oblastí se již může soustředit (a vyžadovat zapojení manažerů) jen na vybrané procesy.

Pro podporu úspěchu systematického managementu rizik můžete využít vstupního školení pro management (lze rozdělit na top a širší vedení) zahrnující vysvětlení přínosu koncepčního přístupu k managementu rizik i jednotlivé fáze zavedení ve firmě.

Postupujte systematicky

AUROS PB doporučuje využít ověřenou metodiku pro celý proces zavedení managementu rizik zahrnující:

 • identifikaci hlavních rizik
 • rozklíčování rizik pro jednotlivé procesy
 • nastavení pravidel pro vyloučení rizika nebo snížení jejího dopadu
 • přijetí operativních nebo dlouhodobých opatření pro udržení rizika pod kontrolou
 • systematické vyhledávání nových rizik
 • sledování efektivity přijatých opatření

Celý koncept vychází ze systematického přístupu normy ISO 31000 (Risk Management) a je založen na principu P-D-C-A. Výhodou je kompatibilita s přístupem revize normy ISO 9001:2015 pro management kvality i praktičnost pro integrované systémy managementu. Zavedený či certifikovaný systém managementu však rozhodně není podmínkou úspěchu.