Management rizik v systémovém managementu

Přínos kurzu

Získáte základní znalosti managementu rizik v rozsahu požadavků systémových norem ISO 9001, 14001, 45001 a 50001 s cílem podpory neustálého zlepšování výkonnosti organizace. Naučíte se využívat managementu rizik jako podpory pro rozhodování při stanovování priorit a realizaci preventivních opatření. Seznámíte se s metodikou normy ČSN ISO 31010 „Management rizik“. Vyzkoušíte si prakticky identifikaci, analýzu a hodnocení procesních i systémových rizik s využitím několika jednoduchých metodik.

Obsah kurzu

 • Definování rizika, rozsahu a obsahu managementu rizik
 • Procesní model organizace jako základ pro management rizik
 • Metodika ČSN EN 31000 „Management rizik“
 • Identifikace, analýza a hodnocení procesních rizik
 • Ukázky systematických technik pro posuzování rizik
 • Stanovování priorit a realizace preventivních opatření s ohledem na významnost rizika
 • Využití managementu rizik pro neustálé zlepšování výkonnosti organizace
 • Aplikace managementu rizik při uplatnění systémových požadavků norem ISO 9001, 14001, 45001 a 50001
 • Environmentální aspekty – rizika v oblasti životního prostředí
 • Pracovní rizika – rizika v oblasti BOZP
 • Praktické zpracování příkladů a konkrétních metod pro identifikaci, analýzu a hodnocení rizik v organizaci – průběžně u jednotlivých témat
 • Ověření získaných znalostí a dovedností
 • Diskuse

Požadavky na účastníky

Speciální znalosti ani dovednosti nejsou vyžadovány. Praktická znalost podnikových procesů a kritický pohled na efektivitu fungování procesů v organizaci je výhodou (optimální je absolvování kurzu „Procesní řízení“). Po ukončení kurzu obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.

Rozsah kurzu

1 den

Termín kurzu

Ve spolupráci s Bureau Veritas je aktuálně vypsán termín 20. 2. 2020.

Přihlásit se lze elektronickou poštou na auros@auros.cz.

Poznámka:

Na kurz „Procesní řízení v systémovém managementu“ navazuje kurz „Management rizik v systémovém managementu“ a kurz „Jednoduché nástroje pro monitorování a měření procesů v systémovém managementu“.