Procesní řízení v systémovém managementu

Přínos kurzu

Získáte znalosti procesního managementu v rozsahu požadavků systémových norem ISO 9001, 14001, 45001 a 50001 včetně návazností na hodnocení výkonnosti procesu a management procesních rizik. Naučíte se využívat procesy jako základní stavební kameny integrovaného systému managementu organizace. Vyzkoušíte si prakticky vytvoření procesního modelu, nastavení a vyhodnocení kritérií procesu, identifikaci a hodnocení procesních rizik.

Obsah kurzu

 • Definování procesů v organizaci
 • Vytvoření procesního modelu organizace
 • Dokumentování procesů v organizaci
 • Nastavení kritérií pro vyhodnocování procesů
 • Způsoby vyhodnocování kritérií procesů
 • Identifikace, analýza a hodnocení procesních rizik
 • Využití procesního modelu pro neustálé zlepšování výkonnosti organizace
 • Aplikace procesního modelu při uplatnění systémových požadavků norem ISO 9001, 14001, 45001 a 50001
 • Praktické zpracování příkladu procesu – průběžně u jednotlivých témat
 • Ověření získaných znalostí a dovedností
 • Diskuse

Požadavky na účastníky

Speciální znalosti ani dovednosti nejsou vyžadovány. Praktická znalost podnikových procesů je výhodou. Po ukončení kurzu obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.

Rozsah kurzu

1 den

Termín kurzu

Ve spolupráci s Bureau Veritas je aktuálně vypsán termín 23. 1. 2020.

Přihlásit se lze elektronickou poštou na auros@auros.cz.

Poznámka:

Na kurz „Procesní řízení v systémovém managementu“ navazuje kurz „Management rizik v systémovém managementu“ a kurz „Jednoduché nástroje pro monitorování a měření procesů v systémovém managementu“.