Jednoduché nástroje pro monitorování a měření procesů v systémovém managementu

Přínos kurzu

Získáte základní znalosti pro efektivní podporu měření a monitorování procesů v rámci integrovaného systému managementu s cílem podpory neustálého zlepšování výkonnosti organizace. Při kurzu budou využívány jednoduché statistické a analytické nástroje s podporou běžného tabulkového procesoru (např. Excel). Vyzkoušíte si řadu praktických příkladů analýzy dat a vyhodnocování procesů. Naučíte se hledat náměty pro neustálé zlepšování procesů.

Obsah kurzu

 • Procesní model organizace
 • Nastavování kritérií pro vyhodnocování procesů
 • Způsoby vyhodnocování kritérií procesů
 • Cílové hodnoty a trendy
 • Grafické zpracování monitorování a měření procesů
 • Jednoduché nástroje pro vyhodnocování procesů bez využití výpočetní techniky
 • Jednoduché nástroje pro vyhodnocování procesů s využitím tabulkového procesoru Excel
 • Využití hodnocení výkonnosti procesů pro neustálé zlepšování výkonnosti organizace
 • Aplikace monitorování a měření procesů při uplatnění systémových požadavků norem ISO 9001, 14001, 45001 a 50001
 • Praktické zpracování příkladů vyhodnocení procesu – průběžně u jednotlivých témat
 • Ověření získaných znalostí a dovedností
 • Diskuse

Požadavky na účastníky

Speciální znalosti ani dovednosti nejsou vyžadovány. Pro plné využití všech připravených příkladů je optimální vybavení pracovníka počítačem s instalovaným tabulkovým procesorem Excel. Praktická znalost podnikových procesů a jejich vyhodnocování je výhodou (optimální je absolvování kurzu „Procesní řízení“). Po ukončení kurzu obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.

Rozsah kurzu

1 den

Termín kurzu

Ve spolupráci s Bureau Veritas je aktuálně vypsán termín 26. 3. 2020.

Přihlásit se lze elektronickou poštou na auros@auros.cz.

Poznámka:

Na kurz „Procesní řízení v systémovém managementu“ navazuje kurz „Management rizik v systémovém managementu“ a kurz „Jednoduché nástroje pro monitorování a měření procesů v systémovém managementu“.